I. Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 1

Mua hàng online

Website: fugreen.com.vn

Facebook: Fugreen

Điện thoại: 0946 332 879

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 2

 

II. Phương thức thanh toán

Nhận hàng – Thanh toán (COD)

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 3

Thanh toán chuyển khoản

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Mekông Megumi 4

CN Hùng Vương – HCM

Vui lòng sử dụng MÃ ĐƠN HÀNG của bạn trong phần Nội dung thanh toán.
Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.